Stichting Wel-Zijn op Dorpse Schaal is een vrijwilligersinitiatief dat zich inzet voor het wel-zijn van het dorp Oldeberkoop en haar directe  omgeving.

Activiteiten Senioren

Huisbezoeken

Jongeren Hang Out

Knutselclub

Klusservice

Begeleid werken

Maatschappelijke stage

Samenwerking