Over ons

Stichting Welzijn op Dorpse Schaal (SWoDS) is een vrijwilligersinitiatief dat zich inzet voor het welzijn van het dorp Oldeberkoop en haar directe omgeving.

Wat is ons doel?

Stichting Welzijn op Dorpse Schaal heeft als doel middels burgerkracht betaalbare algemene voorzieningen aan te bieden in het sociale domein waardoor participatie en zelfredzaamheid in Oldeberkoop kan worden vergroot. Daarnaast is het streven om de verbondenheid in en de vitaliteit van Oldeberkoop te verstevigen voor de toekomst en waarbij het leefklimaat aantrekkelijk blijft voor alle leeftijdsgroepen met of zonder beperkingen.

Hoe zijn wij ontstaan?

Stichting Welzijn op Dorpse Schaal is in 2013 ontstaan als een klein vrijwilligersinitiatief. Onze ontstaansgeschiedenis is nauw verbonden met de opening van het multifunctioneel gebouw MFA de Mejander. Met dit gebouw wilde Oldeberkoop een centrale ontmoetingsplaats creëren met activiteiten voor jong en oud. In 2017 zijn wij een stichting geworden.

Er zijn 5 bestuursleden actief, waarvan 3 zich bezig houden met de algehele organisatie en 2 zich direct committeren aan het organiseren van de dagactiviteiten voor ouderen. In totaal steunt Wel-Zijn op Dorpse Schaal op 30 actieve vrijwilligers.

Voorzitter

Anneke Lukkes     

06-15427451

Secretaris

Annelies Brandsma     

06-44382404

Penningmeester

Camiel Schlatter     

06-41624437