"Met elkaar, voor elkaar"

 

Samenwerking

Vanuit de Visie dat ‘iedereen kan iets voor een ander betekenen’ is samenwerking een logische weg. We zijn verankerd in de dorpsgemeenschap en weten de lokale verenigingen, organisaties, maar ook de inwoners persoonlijk te bereiken. Door dit proactief met elkaar te verbinden worden ideeën en dromen werkelijkheid.

Een belangrijke samenwerkingspartner in het dorp is de Multi Functionele Accommodatie, de huisarts, de kerk, school en het verenigingsleven. Voor een financiële basis kan ondertussen gerekend worden op structurele subsidie van de Gemeente Ooststellingwerf. Zonder geld blijkt het lastig om participatie voor iedereen mogelijk te maken en laagdrempelig te houden.

Daarnaast wordt intensief samen gewerkt met diverse kennispartners, zowel lokaal, maar ook landelijk en zelfs internationaal. Dit gaat via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Erasmusuniversitiet. Landelijk of stedelijk gebied, overal speelt de vraag hoe burgers blijvend méé kunnen doen in de samenleving. Het is nog een onbekend terrein op welke wijze burgerinitiatieven kunnen samenwerken, combineren, met overheidsbeleid en andere zorgaanbieders.